Visualització de contingut web

Certificats vía web

Si necessites un Certificat de Naixement, Matrimoni o Defunció, podràs sol¿licitar-lo directament al Registre Civil de la Comunitat Valenciana on conste inscrit aquest esdeveniment, rebent-lo en pocs dies en el teu domicili mitjançant correu ordinari. Si necessites un certificat d'un Registre Civil d'altra Comunitat Autònoma has d'accedir a la pàgina web del Ministeri de Justicia.

Visualització de contingut web

Cita Prèvia

Si has d'acudir personalment al Registre Civil, podrás sol·licitar dia i hora amb antelació, el que t'evitarà que pèrdides de temps innecessàries.

Visualització de contingut web

Com puc demanar un certificat de Defunció?

 • A través del correu electrònic (enllaç amb la pàgina web de la Generalitat o accedint directament a este enllaç)
 • Per correu ordinari
 • Entrant en l'adreça web del Ministeri de Justícia: http://www.mjusticia.gob.es/, en l'apartat "TRÁMITES Y GESTIONES PERSONALES" i seguint els passos.

Correu electrònic:

Solicitud Telemàtica de Certificat de Defunció

Per a obtindre d'aquesta manera el certificat cal indicar una adreça de correu electrònic a què es contestarà en el cas que resulte negatiu el certificat o hi haja algun impediment, perquè el certificat es puga expedir.

Una vegada remesa telemàticament la sol·licitud de certificat, es rebrà aquest en el domicili indicat per correu ordinari, a on es remetrà tan ràpidament com siga possible

Correu ordinari:

Per mitjà de carta al registre civil on conste la inscripció, i se'ns haurà d'indicar clarament el nom i l'adreça a on s'ha d'enviar el certificat, i fer constar en la sol·licitud les dades següents:

 • Nom, cognoms i data de defunció (A València ciutat, cas de ser anterior a l'any 1963, hauràs d'especificar l'hospital o domicili on va morir).
 • Si tens el llibre de família, i està inscrita la defunció, indica'ns les dades de tom i pàgina que hi apareixen.
 • Ens has d'indicar quin tipus de certificat vols:
  • Literal
  • Extracte
  • Internacional
  • Negatiu (per a sol·licitar-lo hauràs d'acudir personalment al Registre Civil i aportar certificat mèdic que acredite la defunció).
 • Un domicili on remetre el certificat i un telèfon de contacte, per al cas que calga aclarir alguna dada.

Personalment:

Personant-te a les oficines del registre civil corresponent, i s'haurà d'acudir amb el DNI i el llibre de família. En cas de no tindre aquest hauràs de saber:

 • Nom, cognoms i data de defunció (A València ciutat en cas de ser anterior a l'any 1963, hauràs d'especificar l'hospital o domicili on va morir).
 • Ens has d'indicar quin tipus de certificat vols:
  • Literal
  • Extracte
  • Internacional
  • Negativa (per a sol·licitar-lo hauràs d'acudir personalment i aportar certificat mèdic que acredite la defunció).