Visualització de contingut web

Inscripció Naixement fora de termini

Documentació necessària per a la incripció de naixements fora de termini:

Inscripció de naixement fora de termini de fills matrimonials:

 • Informe mèdic del facultatiu que va assistir al part. (Se sol·licita a l'hospital on va tindre lloc el naixement).
 • Certificat negatiu de naixement (se sol·licita amb els cognoms patern i matern, i matern i patern del registre civil del domicili i lloc del naixement).
 • Certificat literal de naixement dels pares. (Legalitzat i traduït, si és el cas).
 • Certificat literal de matrimoni dels pares. (Legalitzat i traduït, si és el cas).
 • Fotocòpia del D.N.I., passaport o N.I.E. dels pares del no-inscrit.
 • Certificat d'empadronament. (Se sol·licita a l'ajuntament).
 • Escrit instància que s'entregarà al registre civil.

Inscripció de naixement fora de termini de fills no matrimonials

 • Comunicat facultatiu d'assistència al part. (Se sol·licita en l'hospital)

  • Certificat negatiu de naixement: (Se sol·licita en el Registre Civil del domicili i lloc del naixement del no inscrit) amb cognoms patern i matern - amb els cognoms matern i patern - amb els cognoms materns en el seu orde i invertit

 • Certificat literal de naixement dels pares

 • Si algun dels pares és casat amb persona distinta o separat de fet: Certificat literal de matrimoni dels pares (Se sol·licita en el Registre Civil)

 • Si el pare o mare està separat judicialment o divorciat: certificat literal de matrimoni amb nota de divorci o nota de separació.

 • Tots estos certificats han d'estar degudament legalitzats o postil·lats, i si és el cas, traduïts

 • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE dels pares de "No Inscrit".

 • Certificat d'empadronament (Se sol·licita en l'Ajuntament)

 • Escrit instància que s'entregarà en el Jutjat.